Cèdula d'habitabilitat

Càrrec de desplaçament per població

El preu base mostrat en aquesta web (115€ només certificació i 135€ certificació i tramitació) no inclou el càrrec per desplaçament del tècnic, si bé aquest només s'aplica en determinades poblacions, en funció de la distància a Barcelona i de la seva accessibilitat. En aquells nuclis urbans als quals s'aplica un càrrec, aquest es mostra entre parèntesis.

Per a altres municipis, consulteu-nos. Treballem a tot Catalunya.

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.