Etiqueta d'eficiència energètica

Preguntes sobre la certificació d'eficiència energètica

¿Per què necesito l'etiqueta d'eficiència energètica?

L'etiqueta d'eficiència energètica d'un immoble ha d'incloure's en totes les ofertes, promocions i publicitat dirigides a la venda o lloguer d'aquest, i és necessària per a formalitzar tant la compravenda com el contracte de lloguer, segons el Reial Decret 235/2013:

L'article 12.2 estableix que L'etiqueta s'ha d'incloure en totes les ofertes, promocions i publicitat dirigida a la venda o l'arrendament de l'edifici o unitat de l'edifici. A l'etiqueta hi ha de figurar sempre, de manera clara i inequívoca, si es refereix al certificat d'eficiència energètica del projecte o al de l'edifici acabat.

L'article 14.2. estableix que Quan l'edifici existent sigui objecte de contracte de compravenda de la totalitat o part de l'edifici, segons correspongui, el certificat d'eficiència energètica obtingut s'ha de posar a disposició de l'adquirent. Quan l'objecte del contracte sigui l'arrendament de la totalitat o part de l'edifici, segons correspongui, n'hi ha prou amb la simple exhibició i posada a disposició de l'arrendatari d'una còpia del certificat referit.

Si la necessiteu, contacteu amb nosaltres i ens encarregarem de tot.

Cedula Habitabilitat | Cedula Habitabilidad. Copyright © 2006-24. Mapa.
Preus vàlids per a Barcelona i la seva àrea d'influència. Consulteu per a altres poblacions.